Privacy Policy

Qëllimi jonë është të sigurojmë nivelin më të lartë të konfidencialitetit dhe sigurisë së të dhënave personale të vizitorëve në faqen tonë të internetit www.flybasel.com

 

Ruajtja e të dhënave personale

FlyBasel është i detyruar për të mbrojtur privatësinë e përdoruesit, në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Të dhënat e përdoruesit ruhen në rast se regjistroheni si përdorures i FlyBasel dhe në rast se rezervoni avio biletë.
Në rast se regjistroheni si përdorues, FlyBasel mund të ruaj të dhënat tuaja si: Emër, Mbiemër, e-mail adresë dhe numër telefoni.
Në rast se rezervoni avio biletë, FlyBasel mund të ruaj të dhënat tuaja si: Emër dhe Mbiemër i pasagjerit, data e lindjes dhe data e udhëtimit.

 

Përpunimi i të dhënave personale

Të dhënat e ruajtura gjatë regjistrimit tuaj si përdorues i FlyBasel mund të përdoren për t'ju informuar rreth ofertave speciale dhe zbritjeve, për t'ju kontaktuar në raste ndryshimi të fluturimit tuaj dhe për t'ju ofruar ndihmë teknike si përdorues i FlyBasel.
Të dhënat e ruajtura gjatë rezervimit mund të përdoren vetëm për tu dërguar te linja ajrore për konfirmimin e rezervimit.

 

Zbulimi i të dhënave personale

FlyBasel mund të zbuloj të dhënat personale vetëm në raste kur kërkohet me ligj ose është e domosdoshme për kryerjen e ndonjë procedure ligjore, për të mbrojtur interesat tona të biznesit dhe interesat e përdoruesve.